تاریخ تئاتر جهان ٢

تاریخ تئاتر جهان ٢

 • Title: تاریخ تئاتر جهان ٢
 • Author: Oscar Gross Brockett هوشنگ آزادی‌ور
 • ISBN: 9789646026087
 • Page: 321
 • Format: Hardcover
 • 1642 1800

  • ↠ تاریخ تئاتر جهان ٢ || ↠ PDF Read by ✓ Oscar Gross Brockett هوشنگ آزادی‌ور
   321 Oscar Gross Brockett هوشنگ آزادی‌ور
  • thumbnail Title: ↠ تاریخ تئاتر جهان ٢ || ↠ PDF Read by ✓ Oscar Gross Brockett هوشنگ آزادی‌ور
   Posted by:Oscar Gross Brockett هوشنگ آزادی‌ور
   Published :2019-05-07T16:17:02+00:00

  848 Comment

  سرفصل های جلد دوم شامل: تئاتر شرق، تئاتر انگلستان ازسال هزار وششصد و چهل و دو 1642 تا 1800 ، تئاتر ایتالیا فرانسه و اسپانیا در سده هیجدهم، تئاتر اروپای شمالی و شرقی در سده هجدهم، تئاتر اروپا و آمریکا در نیمه ی اول سده نوزدهم، تئاتر و درام در اروپا و آمریکا در اواخر سده نوزدهم، نگاهی [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *